Retningslinjer for fellesgarasjen

 

Retningslinjer for felles garasjeanlegg.

Brann i garasjeanlegg, særlig underjordiske, kan være en stor utfordring for brannvesenet å håndtere. Derfor er det viktig at det lagres minst mulig og at risikoen for brann er så lav som mulig.

Krav og retningslinjer for felles garasjeanlegg:

  • I felles garasjeanlegg er det kun bil og tilbehør til bil som skal lagres. Med tilbehør til bil menes takgrind/ skistativ/ski boks og ett sett med dekk/hjul.
  • Det er ikke tillatt å utføre bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag.
  • Det er ikke tillatt å lagre brannfarlig gass i underjordiske garasjer/ kjellere.
  • Det bør ikke oppbevares brannfarlige væsker i garasjeanlegget.
  • Garasjeanlegg må enten ha hånd slokke apparat eller egnet brannslange som rekker inn i alle rom. Hånd slokke apparat må minst tilfredsstille effektivitetsklasse 21A. Slokkeutstyret skal være tydelig markert med skilt.
  • Tekniske installasjoner som slokkeutstyr, brannklassifiserte dører, brann porter, sprinkler, brannalarmanlegg, røykventilasjon etc. skal fungere som forutsatt og må kontrolleres jevnlig.
  • Garasjeanlegg skal normalt ha ledesystem i samsvar med NS 3926 «Visuelle ledesystemer for rømning av byggverk.»
  • Når det gjelder ladding av el-biler skal dette kun gjøres på punkter som er spesielt tilrettelagt for dette.

 

«Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.»
Brann – og eksplosjonsvernloven § 5 Bruker/eier er ansvarlig for at kravene og retningslinjene blir fulgt.

 

 Styret ber beboere som oppbevarer andre ting enn tilbehør til bil om å fjerne dette så raskt sopm mulig. 

 

Styret Flaktveitleitet sameie 31.10.17.

Brannforskrifter

Feil parkering fellesgarasjen