BRANNINSTRUKS

 Flaktveitleitetsameie og FlaktveittoppenTerasse

   

Hva skal du gjøre ved en brannalarm eller i en brannsituasjon?

Du må handle raskt, rolig og riktig. 

 

Varsle:    De som er i fare!  Ring brannvesen på NØDNUMMER: 110 

                                                                 nytt felles NØDNUMMER: 116117

Redde:   Bistå med evakuering ved brann 

 

Slukke:  Slokk med håndapparat/ brannslange eller forsøk å kvele ilden!  

 

                NB! Lukk alle dører/ vinduer slik at ild og røyk spres minst mulig. 

 

                Hold deg alltid orientert om:

                 - Rømningsveier/ møteplasser

                 - Slukkeutstyrets plassering

                 - Hvordan håndslukkere/ brannslanger fungerer. 

 

MØTEPLASS: Ballplassen