Styrets medlemmer:

Jan Åge Olsen - Leder - 97000882

Jonny Einmo - Nestleder -91169917

June Jondahl - Vara - 45240933

Cassandra Stene - Medlem - 97148115

Gunn Krydsby - Medlem - 93003778