Her er dugnadskartet.

  1. Terrasseblokkene har ansvar for dugnad på det som er merket med lysegrønt.

  2. Rekkehusene har eget ansvar for det som er merket med mørkegrønt.

  3. Det som er merket svart er FLAKTVEITLEITET SAMEIE (inkl fotballbanen) sitt ansvar for dugnad. Felles dugnad for Flaktveitleitet og Flaktveittoppen terasse.